Hiến pháp 2013

luat dat dai

Giải Quyết Khiếu Nại Tố Cáo

Tuyen truyen

TẾT

băng rôn

TET

Khách15
Thành viên0
Hôm nay56
24h qua3731
Tổng truy cập1594658
Your IP3.235.173.155

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Phường 11

Phường 11, Gò Vấp triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 21-NQ/QU ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố nêu rõ các nhiệm vụ triển khai và giải pháp thực hiện gồm:

1. Nhiệm vụ thực hiện

1.1. Tập trung lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả cao nhất nội dung Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11 thg 11 năm 2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà ở, trên địa bàn thành phố và Nghị quyết số 21-NQ/QU ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường vụ Quận ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận Gò Vấp.

1.2. Ủy ban nhân dân phường triển khai đến Ban điều hành Khu phố, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà soát, kê khai đầy đủ nhà, đất và tài sản gắn liền với đất tại địa bàn khu dân cư hoặc do đơn vị mình quản lý, sử dụng; đối với  nhà, đất chưa xác lập sở hữu nhà nước phải quản lý chặt chẽ, không để bị lấn chiếm, chiếm dụng; kịp thời báo cáo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường khi phát hiện nguồn nhà, đất vắng chủ, chưa xác lập sở hữu nhà nước hoặc các dự án chậm triển khai trên địa bàn.

1.3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết không để xảy ra các vị phạm trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất công trên địa bản phường.

1.4. Người đứng đầu cấp ủy chi, đảng bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, khu dân cư chịu trách nhiệm trước Đảng ủy nếu để xảy ra thiếu sót trong việc kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất công, kê khai thiếu, không đúng thực tế, buông lỏng quản lý, không thực hiện các thủ tục quản lý, xác lập sở hữu nhà nước, để xảy ra trường hợp lấn chiếm, chiếm dụng.

2. Giải pháp thực hiện:

2.1. Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phường và các chi, đảng bộ tổ chức quán triệt, triển khai, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất công, tiếp tục phát huy, thực hiện vai trò giám sát đối với công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất công của các đơn vị.

2.2. Ủy ban nhân dân phường chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng:

 Tổ chức kiểm kê, rà soát quỹ nhà, đất và tài sản gắn liền với đất đang được giao quản lý, tạm quản lý theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân quận, đánh giá thực trạng, hiệu quả, mục đích sử dụng theo đúng quy định pháp luật, chủ động chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, vi phạm; kiến nghị, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công trên địa bàn phường.

Lập danh mục nhà, đất trống, đất chưa xác lập quyền sở hữu nhà nước trên địa bàn phường. Khi thay đổi chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phụ trách đô thị hoặc công chức địa chính - xây dựng phường phải lập thủ tục bàn giao hồ sơ quỹ nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước từ người cũ sang người mới bằng văn bản.

Rà soát các quy định pháp luật về công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất công, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy định liên quan cho phù hợp với tình hình thực tế.

Phối hợp các phòng, ban quận triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, lập bản đồ số, địa điểm, danh mục, vị trí nhà đất phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Đánh giá tổng thể thực trạng, hiệu quả mô hình quản lý nhà nước trong công tác quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất công trên địa bàn phường./.

Số lần xem: 616
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

UBND

22 so dien thoai

suc khoe toan dan

Dịch Vụ Công Mức Độ 2

Dich vu cong muc do 3

cải cách hành chính năm 2019 trên địa bàn quận Gò Vấp với chủ đề “Năm đột phá Cải cách hành chính va

Tờ gấp tìm hiểu chức năng lập vi bằng của Thừa phát lại

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

doan

Ý kiến công dân

Đường dây nóng

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn giao diện trang thông tin điện tử phuong11govap.gov.vn như thế nào?

Video

Cây ATM gần đây

THƯ VIỆN ẢNH